მსოფლიოში პირველი 785 ნანომეტრის პიკო წამური ლაზერი.

Laser Type Nd:YAG Frequency Doubled Nd:YAG Titanium Sapphire
Wavelengths 1064 nm 532 nm 785 nm
Maximum Energy 400 mJ 200 mJ 85 mJ
Pulse Duration 450 ps 375 ps 300 ps
Peak Power 0.90 Gigawatts 0.53 Gigawatts 0.28 Gigawatts
Spot Sizes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 2, 3, 4 mm
Repetition Rate Single, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz Single 1, 2, 3, 4, 5 Hz
Delivery System Articulated arm with 2 wavelength Zoom handpiece Dedicated handpiece
Warm Up Time 2 minutes
User Interface Touchscreen with GUI
Size 42” H x 18” W x 27” D
107 cm H x 46 cm W x 69 cm D
Weight 275 lbs. / 125 kg.
Power Requirements 200-240 VAC, 50/60 Hz, 30 A, 4600 VA single
picaway 0
 
Laser Type Nd:YAG Frequency Doubled Nd:YAG
Wavelengths 1064 nm 532 nm
Micro-beam
energy
Up to 3.0 mJ Up to 0.30 mJ
Pulse Duration 450 ps 375 ps
Spot Size 6mm x 6mm 6mm x 6mm
Matrix 10 x 10 Microbeam
array
10x10 Micro-beam
array
Repetition Rate Single, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hz
Delivery System Articulated arm with Resolve handpiece

 

არაშ მედიქალ ჯორჯია

ტელეფონი  995 32 2776622

მისამართი   ქ.წამებულის 47/ბოჭორმის 49/8

  Facebook  Arash Medical Georgia

ელ-ფოსტა  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
© 2024 Arash Medical Georgia. ვებდეველოპმენტი GT Studio.

Search